Radkiewicz Kancelaria


O kancelarii

Kancelaria prawna została założona przez radcę prawnego Kamila Radkiewicza. Z Kancelarią stale współpracuje trzech radców prawnych, specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa. Doraźnie z Kancelarią współpracują również prawnicy posiadający wysoce specjalistyczną wiedzę, a także rzecznik patentowy oraz tłumacze. Siedziba Kancelarii mieści się w Warszawie.

Misją Kancelarii jest zapewnienie swoim klientom, którymi są firmy zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, kompleksowej obsługi prawnej w szczególności w następujących dziedzinach: doradztwo korporacyjne, fuzje i przejęcia, umowy handlowe, finansowanie projektów, prawo podatkowe, celne i dewizowe, postępowania sądowe i administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, własność intelektualna, ochrona danych osobowych, prawo konkurencji i konsumenckie, nieruchomości, zamówienia publiczne, prawo Unii Europejskiej, restrukturyzacja, prawo upadłościowe, nowe technologie, telekomunikacja, prawo mediów oraz ochrona środowiska.

Świadczone przez nas usługi prawne cechuje kreatywne podejście, rzetelność oraz zaangażowanie w sprawy klientów. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest doradztwo prawne zapewniające bezpieczeństwo prawne przy jednoczesnym zrozumieniu istoty działalności biznesowej. Świadczymy pomoc prawną w taki sposób, by nie obciążać klientów zawiłościami przepisów prawnych.

Należy podkreślić, iż dążymy do optymalizacji kosztów świadczonych przez nas usług prawnych, a klientów Kancelarii informujemy niezwłocznie o wszelkich kosztach ponoszonych w związku z daną sprawą. Kancelaria rozlicza się z klientami zarówno według stawki godzinowej, jak również na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego.